Archiwa kategorii: Religijne

Benedykt XVI – “Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania”

Papież Benedykt XVI czyli Joseph Ratzinger opisuje losy Jezusa z Nazaretu. Ta książka obejmuje okres życia Jezusa od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania.

Droga ta była ”wchodzeniem” najpierw w sensie geograficznym, bowiem jezioro Genezaret znajduje się około 200 metrów poniżej poziomu morza, a Jerozolima 760 metrów nad jego poziomem.

Główny cel ”wchodzenia” Jezusa stanowi Jego ofiara krzyżowa.

Książka ta obejmuje rozdziały począwszy od: wjazdu Jezusa do Jerozolimy, poprzez eschatologiczną mowę Jezusa, poprzez umycie nóg, modlitwę Jezusa, Ostatnią Wieczerzę, Ogród w Getsemani.

Obejmuje też cały proces Jezusa, Ukrzyżowanie Jezusa i złożenie do grobu aż po Zmartwychwstanie.

”Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”.

Wraz z Ostatnią Wieczerzą bowiem nadeszła godzina Jezusa, do której od początku zmierzała Jego działalność.

„Godzina” Jezusa jest godziną tego wielkiego przejścia przemiany. Sama więc miłość jest procesem przechodzenia i przemiany – wychodzenia z ograniczeń ludzkiej kondycji podlegającej śmierci, w której wszyscy jesteśmy od siebie odłączeni.

Autor książki szczegółowo opisuje Wielkie Triduum Paschalne:

-czwartek-Ostatnia Wieczerza Jezusa z uczniami

-piątek-nie samo święto lecz jego wigilia: proces Jezusa i wykonanie śmierci

-sobota-spoczynek w grobie

-niedziela-Zmartwychwstanie.

Według tej chronologii Jezus umiera w tym samym czasie, kiedy w świątyni zabijano baranki paschalne. Umiera jako prawdziwy Baranek, który w tamtych barankach był tylko przeczuwany.

Autor zadaje pytanie:

Kim właściwie byli oskarżyciele Jezusa?

Kto nalegał na wydanie na Jezusa wyroku śmierci?

Jak w tym momencie mógłby tam być obecny cały lud i domagać się śmierci Jezusa?

Książka jest przepięknie wydana, ma twardą oprawę i bogatą szatę graficzną. Książka, a raczej można ją nazwać-rozprawa, choć jest głęboko teologiczna, to może warto, właśnie w tym okresie Wielkiego Postu wziąć ją do ręki i głęboko wczytać się w nią. To bardzo dobra nowość.

”Jeżeli Chrystus nie Zmartwychwstał daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga skoro umarli nie zmartwychwstaną. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa”. – z Listu Św. Pawła.

Ks. Adam Boniecki, Anna Goc – “Boniecki. Rozmowy o życiu”

Ks. Adam Boniecki, Anna Goc – “Boniecki. Rozmowy o życiu”

Boniecki. Rozmowy o życiu

Ks. Adam Boniecki – redaktor senior ”Tygodnika Powszechnego”.

Nie znosi wywiadów rzek.

Książka-rozmowy o życiu nie jest autobiografią Adama Bonieckiego lecz rozmową odwołującą się do własnych doświadczeń, rozmową ze starym, mądrym księdzem(z księdzem przede wszystkim).

Świadkiem wielu najważniejszych wydarzeń w Polsce czy na Watykanie. Jest to książka najbardziej osobista ze wszystkich, które ksiądz Boniecki dotąd wydał: nawet ludzie znający go nie wiedzieli o wielu historiach z dzieciństwa księdza. Czytaj dalej Ks. Adam Boniecki, Anna Goc – “Boniecki. Rozmowy o życiu”

“Paweł VI. Czas odwagi”

Paweł VI. Czas odwagi

paweł VI czas odwagi

Cały pontyfikat Pawła VI naznaczony był cierpieniem. Nie tylko tym fizycznym, ale także papież próbował stworzyć definicję Kościoła poprzez obrazy biblijne ukazujące jego naturę.

Kościół to budowla wzniesiona przez Chrystusa, Dom Boży, świątynia i tabernakulum. To także Lud Boży, owczarnia, winnica, rola, Boże miasto, łódź Pańska, Kolumna prawdy, czy wreszcie Oblubienica Chrystusa i Jego mistyczne Ciało.

Po Pawle VI łódź Piotrowa płynęła w dalszą podróż. Przyszedł Jan Paweł I, następnie Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek. Ster łodzi przechodzi z rąk do rąk, ale tym który kieruje jej losem jest Bóg.

W październiku 2018 roku papież Franciszek kanonizował Pawła VI jako czwartego z papieży, po Piusie X, Janie XXIII i Janie Pawle II.

Wszyscy ci papieże żyli w XX wieku. Czytaj dalej “Paweł VI. Czas odwagi”

Connylin Cossette – “Merit z Egiptu” – Wyd. Święty Wojciech

Connylin Cossette – “Merit z Egiptu” – Wyd. Święty Wojciech

merit z egiptu

Merit jest córką zamożnego egipskiego kupca, która niespodziewanie zostaje sprzedana przez ojca w niewolę, ponieważ ów ojciec popadł w długi. Merit, aby więc spłacić ten dług zamieszkuje w domu bogatego Szefu i jego żony Tekury i staje się służącą.

Tekura bardzo źle ją traktuje i ją poniża. Merit pragnie także uratować swoją matkę Nailę i niepełnosprawnego brata Juma, aby nie trafił do niewoli. Do tego Egipt nawiedziły plagi: żaby, wszy, muchy, pojawiające się wrzody na ciałach ludzi i zwierząt. Czytaj dalej Connylin Cossette – “Merit z Egiptu” – Wyd. Święty Wojciech

“Wersety biblijne. Książka do kolorowania” – Wyd. Święty Wojciech

“Wersety biblijne. Książka do kolorowania” – Wyd. Święty Wojciech

wersety biblijne

Wydawnictwo Święty Wojciech wydało książeczkę do kolorowania dla młodszych i starszych dzieci pt. ”Wersety biblijne”.

Cytaty biblijne zaczerpnięte zostały  z Biblii i zinterpretowane w taki sposób, aby dzieci mogły z łatwością je sobie przyswoić. Wersety te wzięte zostały nie tylko z Ewangelii, ale także z Ksiąg, listów i psalmów. Czytaj dalej “Wersety biblijne. Książka do kolorowania” – Wyd. Święty Wojciech