Konkurs „Indochiny”

Regulamin konkursu „Indochiny”

 z plecakiem przez Indochiny

1). Konkurs trwa  od         20.03.2017       do     02.04.2017

2). Organizatorzy konkursu :   strona dobrerecenzje.pl  oraz autor – Anna Korzeniowska

3). Nagrodzone zostaną dwie osoby.

4).W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby zamieszkałe w Polsce. Nie wysyłamy nagród za granicę.

5). Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu trzech dni od zakończenia konkursu.

6). Zadanie:

Polubić naszą stronę na Facebooku      

 link:  https://www.facebook.com/dobrerecenzje?fref=ts

Oraz

Polubić fanpage autorki:

link:  https://www.facebook.com/Anna-Korzeniowska-431468143729684/

i

Udostępnić post konkursowy

 

Zgłaszać się do konkursu można pod postem konkursowym na FB.

 

7). Nagrody:

Anna Korzeniowska- „Z plecakiem przez Indochiny” – x2

8). Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu rozstrzyga organizator.

9). Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu trzech dni od zakończenia konkursu. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi na maila w przeciągu 24h, wybierzemy nowych laureatów.

10).Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród.

11). Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.  Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.