konkurs silne postanowienie

 Regulamin Konkursu „Silne postanowienie”

Wyniki: Wyniki konkursu „Silne postanowienie”

konkurs silne postanowienie

1). Konkurs trwa  od                 30.12.2015                     do                 12.01.2016

2). Organizatorzy konkursu :   strona dobrerecenzje.pl oraz Wydawnictwo WAM

3). Nagrodzone zostaną dwie osoby.

4).W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby zamieszkałe w Polsce. Nie wysyłamy nagród za granicę.

5). Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu trzech dni od zakończenia konkursu.

6). Zadanie:

                                Polubić naszą stronę na Facebooku                                                              

link:  https://www.facebook.com/dobrerecenzje?fref=ts

Oraz        

Udostępnić post konkursowy

i

Wyrazić zdjęciem lub grafiką swoje postanowienie noworoczne. Swoją pracę przesłać na adres: dobrerecenzje@gmail.com

7). Nagrody:

  • Weronika K. –„Zabiłam”
  • Marek Zając – „Felietony diabelskie”
  • Wybrane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie www.dobrerecenzje.pl

 

8). Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu rozstrzyga organizator.

9). Zdobywcy  nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu trzech dni od zakończenia konkursu. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi na maila w przeciągu 24h, wybierzemy nowych laureatów.

10). Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres (w celu przekazania nagrody)

11).Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród.

12). Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.  Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.