1). Konkurs trwa  od                 06.10.2021                     do                 20.10.2021

2). Organizatorzy konkursu :   strona dobrerecenzje.pl oraz Wydawnictwo Nowa Baśń

3). Nagrodzone zostaną dwie osoby.

4).W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby zamieszkałe w Polsce. Nie wysyłamy nagród za granicę.

5). Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu trzech dni od zakończenia konkursu.

6). Zadanie:

                                Polubić nasz profil oraz profil wydawnictwa na Instagramie                                                          

link:  https://www.instagram.com/dobrerecenzje.pl/

link: https://www.instagram.com/wydawnictwonowabasn/

Oraz        

polubić post konkursowy

i

wyrazić chęć udziału w konkursie w komentarzu

7). Nagrody:

  • Książka „Zuchwały plan. Zielone pastwiska” – Weronika Kurosz

8). Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu rozstrzyga organizator.

9). Zdobywcy  nagród zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej w przeciągu trzech dni od zakończenia konkursu. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi na wiadomość w przeciągu 24h, wybierzemy nowych laureatów.

10). Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres (w celu przekazania nagrody)

11).Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród.

12). Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.  Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.