pokolenia powrot do domu

Konkurs „Książkoholik”

Wyniki: Wyniki konkursu „Książkoholik”

pokolenia powrot do domu

1). Konkurs trwa  od                 21.10.2015                     do                 10.11.2015

2). Organizatorzy konkursu :  strona dobrerecenzje.pl i Wydawnictwo Helion

3). Nagrodzona zostanie najbardziej kreatywna osoba.

4). W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby zamieszkałe w Polsce. Nie wysyłamy nagród za granicę.

5). Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu trzech dni od zakończenia konkursu.

6). Zadanie:

 

Polubić naszą stronę na Facebooku  

link:  https://www.facebook.com/dobrerecenzje?f

         i

Udostępnić post konkursowy

        oraz

Zrobić ciekawe zdjęcie o tematyce książkowej (kreatywność mile widziana), a następnie wysłać je na adres dobrerecenzje@gmail.com

 

 

7). Nagroda:

  • Książka: Katarzyna Droga – „Pokolenia. Powrót do domu”
  • Zwycięskie zdjęcie zostanie umieszczone na stronie dobrerecenzje.pl

 

8). Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu rozstrzyga organizator.

9). Uczestnik poświadcza, że jest autorem pracy konkursowej.

10). Z chwilą doręczenia fotografii (pracy konkursowej) organizatorowi, organizator uzyskuje licencję wyłączną upoważniającą organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej.

11). Zdobywca  nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu trzech dni od zakończenia konkursu. Jeżeli organizator nie otrzyma odpowiedzi na e-maila w przeciągu 24h, wybierzemy nowego zwycięzcę.

12). Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres (w celu przekazania nagrody)

13).Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród.

14). Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.  Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.